Вакансія

Керівник юридичного відділу

Огляд

Український інститут книги - державна установа, що реалізує державну політику України у книжковій сфері.

Обов'язки

 • дійснення керівництва роботою юридичного відділу, організація та планування його діяльності, відповідальність за порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання завдань і функцій, покладених на юридичний відділ, в установленому законодавством порядку
 • забезпечення виконання завдань, покладених на юридичний відділ
 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства, інших нормативних актів Українського інституту книги
 • підготовка нормативно-правових документів (проєктів законів, постанов, розпоряджень, наказів ЦОВВ, наказів та розпоряджень Українського інститут книги) та інших документів відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України та інших вимог
 • організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням
 • організація роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Українського інституту книги
 • аналіз результатів роботи відділу і вжиття заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечення підвищення ділової кваліфікації працівників відділу

Вимоги

 • повна вища юридична освіта (магістр, спеціаліст)
 • досвід керівної роботи в юридичній сфері від 2ох років
 • досвід роботи в міністерствах, ЦОВВ, державних установах або бюджетній сфері буде перевагою

Умови

 • п'ятиденний робочий тиждень
 • допомога на оздоровлення (1 раз на рік)

CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою листа "Керівник юридичного відділу до Українського інституту книги"