Вакансія

Менеджер департаменту банківського нагляду

Огляд

Національний банк України – особливий центральний орган державного управління, що має на меті забезпечення цінової та фінансової стабільності та сприяти сталому економічному розвитку України.

Обов'язки

 • аналіз фінансової діяльності банківських установ
 • забезпечення вжиття наглядових дій відповідно до банківського законодавства
 • контроль дотримання банками вимог законодавства при складанні фінансової звітності, а також якості проведення зовнішнього аудиту банків
 • аналіз бізнес-моделей банків та оцінка їх життєздатності
 • підготовка керівництву аналітичних матеріалів та звітів щодо діяльності банків
 • підготовка проєктів рішень щодо наглядових дій до банків
 • листування з банками та іншими заявниками

Вимоги

 • вища економічна освіта
 • досвід роботи у банківському секторі, у підрозділах фінансово-економічного планування, аналізу та бюджетування від 5-ти років
 • практичний досвід з питань оцінки кредитного ризику, ризику ліквідності та інших ризиків, притаманних банку
 • знання принципів формування балансу банків та фінансових установ, основ бухгалтерського обліку, МСФЗ та нормативів НБУ

Умови

 • програми навчання
 • недержавне корпоративне пенсійне страхування
 • комфортні умови праці та гнучкий графік роботи

CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою листа "Менеджер департаменту банківського нагляду до НБУ"