fbpx

Вакансія

Ризик Менеджер

Огляд

Вакансія передбачає роботу в Департаменті банківського нагляду Національного банку України

Обов'язки

 • комплексний аналіз фінансової діяльності банківських установ
 • забезпечення вжиття наглядових дій відповідно до банківського законодавства
 • оцінка ризиків банківської діяльності
 • контроль дотримання банками вимог законодавства при складанні фінансової звітності, а також якості проведення зовнішнього аудиту банків
 • аналіз бізнес-моделей банків та оцінка їх життєздатності
 • підготовка керівництву аналітичних матеріалів та звітів щодо діяльності банків
 • підготовка проєктів рішень щодо наглядових дій до банків
 • листування з банками та іншими заявниками

Вимоги

 • повна вища економічна освіта
 • досвід роботи у банківському секторі протягом останніх 5 років, у підрозділах фінансово-економічного планування, аналізу та бюджетування
 • практичний досвід з питань оцінки кредитного ризику, ризику ліквідності та інших ризиків, притаманних банку
 • знання принципів формування балансу банків та фінансових установ, основ бухгалтерського обліку, МСФЗ, нормативів НБУ (нормативи капіталу, нормативи ліквідності, нормативи кредитного ризику)

Умови

 • можливості для професійного розвитку в стабільній та прозорій організації
 • можливість бути дотичним до розвитку країни
 • ринковий рівень оплата праці, премії на основі оцінювання результатів роботи (KPI)
 • програми навчання
 • недержавне корпоративне пенсійне страхування
 • комфортні умови праці та гнучкий графік роботи
 • колектив однодумців

CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою листа "Ризик Менеджер до НБУ"