Вакансія

Директор Департаменту ризик-менеджменту

Огляд

Національний банк України – особливий центральний орган державного управління, що має на меті забезпечення цінової та фінансової стабільності та сприяти сталому економічному розвитку України.

Обов'язки

 • розробка заходів з пом‘якшення та звітування на “другій лінії захисту” в НБУ
 • координації діяльності структурних підрозділів з питань управління ризиками на “першій лінії захисту” в НБУ
 • організація системи внутрішнього контролю НБУ та моніторинг її ефективності
 • організація та координація впровадження системи безперервності діяльності НБУ
 • розробка, періодичний перегляд та оновлення внутрішніх документів НБУ з питань управління ризиками, оцінки майна, внутрішнього контролю та організації безперервності діяльності в НБУ
 • оцінка справедливої вартості фінансових інструментів та майна
 • моніторинг нерухомого та рухомого майна, що забезпечує виконання зобов’язань за кредитами, наданими НБУ, пропонується у заставу НБУ або право власності на яке набувається НБУ як заставодержателем
 • взаємодія з ФГВФО у процесі погодження початкової ціни реалізації майна
 • представлення НБУ в комітетах ВР, уряді, інших органах державної влади, ФГВФО, міжнародних організаціях та центральних банках інших країн

Вимоги

 • вища освіта (ступінь магістра) в сфері фінансів, економіки, технічних або фізико-математичних наук
 • досвід роботи на керівних посадах у великих банках, фінансових компаніях, міжнародних консалтингових компаніях (BIG4, McKinsey) від 5-ти років
 • досвід роботи за напрямком ризик-менеджменту
 • досвід оцінки фінансових інструментів та оцінки майна (у тому числі майнових прав) і аналізу кредитних ризиків банків, великих компаній, підприємств
 • знання чинного законодавства та постанов НБУ з питань ризик-менеджменту та внутрішнього контролю
 • навички організації системи управління ризиками та впровадження змін до системи внутрішнього контролю
 • навички оцінки ризиків в інвестиційному процесі
 • навички нормотворчої діяльності, написання проектів документів, в тому числі на основі документів ЄС
 • вільне володіння англійською мовою
 • бездоганна ділова репутація
 • знання рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та вимог ЄС з питань корпоративного управління та ризик-менеджменту
 • знання МСФЗ
 • сертифікація за напрямами управління ризиками, фінансового аналізу FRM certification, CFA charter

CV та мотиваційний лист надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою листа "Директор департаменту до НБУ"